Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wymagania normatywne dotyczące zastosowań specjalnych


Czujniki indukcyjne mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania dotyczące użytkowania w specjalnych obszarach.


Zakłady o zwiększonych wymogach w zakresie bezpieczeństwa

Wyraźnie zwiększone wymogi bezpieczeństwa mogą być spowodowane określonymi rodzajami ryzyka, typowymi dla instalacji, na przykład ramy te mogą być określone przez prawo europejskie. Tak jest w przypadku Dyrektywy 2014/34/EU i Dyrektywy maszynowej. Wymagania bezpieczeństwa mogą być również oparte na szczególnych wymaganiach w poszczególnych krajach, takich jak China Compulsory Certification (CCC), Canadian Standards Association (CSA) w Kanadzie oraz Underwriters Laboratories Inc. (UL) w USA. Produkty przeznaczone do stosowania w określonych środowiskach muszą być zatwierdzone do stosowania w tych obszarach. Czujniki indukcyjne mogą posiadać atesty CCC, CSA lub UL.

Strefy zagrożone wybuchem

Czujniki indukcyjne mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem, jeśli posiadają atest ATEX lub IECEx dla następujących typów:

  • Poziom ochrony urządzenia od Ga do Gc: czujniki do stref zagrożonych wybuchem gazu, strefa od 0 do 2,
  • Poziom ochrony urządzenia od Da do Dc: czujniki do stref zagrożenia pyłem, strefa od 20 do 22 lub
  • Poziom ochrony sprzętu Ma lub Mb do użytku w górnictwie (grupa I zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE)

Elementy muszą być odpowiednio oznakowane.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa i poziom wydajności

Aby zapewnić poziom nienaruszalności bezpieczeństwa w pętli bezpieczeństwa w zakładzie, można stosować specjalne indukcyjne czujniki bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 61508 (funkcjonalnie bezpieczne) i poziomem wydajności PL d zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i integracji w pętli bezpieczeństwa zakładu możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa na poziomie SIL 2 lub poziomu wydajności PL d. W przypadku stosowania dwóch czujników bezpieczeństwa, które są nadmiarowe, można uzyskać wartości SIL 3/PL e.

Czujniki firmy Pepperl+Fuchs z serii NSB* i NSN* idealnie nadają się do tego zastosowania.


Pojazdy (sprzęt mobilny)

Czujniki indukcyjne mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać wymaganą homologację typu E1, która jest warunkiem wstępnym do montażu w pojazdach drogowych.

 


amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d

Dowiedz się więcej o indukcyjnych czujnikach bezpieczeństwa z certyfikatem SIL 2/PL d.