Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Montaż czujnika


Poniżej znajduje się przegląd głównych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę podczas integracji czujników indukcyjnych z zastosowaniami.


Prace przygotowawcze

Przy doborze czujnika należy najpierw określić rodzaj zastosowania i obszary zastosowań, w których czujnik będzie używany. 

Czujnik należy wybierać zgodnie z dostępnymi opcjami montażu i wymaganym zakresem wykrywania. Należy wziąć pod uwagę te informacje do celów planowania i wyjaśnić warunki montażu. Określić wymagane odległości robocze.

Należy również określić, czy dany czujnik spełnia specjalne warunki, a jeśli tak, jakie są to warunki. Dowiedz się, które czujniki są odpowiednie do warunków otoczenia w przypadku zamierzonego zastosowania i dowiedz się, czy są odpowiednie do użytku.

Więcej informacji:

Zastosowania i branże
Możliwości zastosowania
Warunki otoczenia


Szczegółowy opis kroków roboczych

Podstawowa procedura montażu czujnika indukcyjnego jest następująca:


1. Sprawdzanie i dobór warunków instalacji

Czujniki cylindryczne

Należy dokładnie przestrzegać warunków montażu wybranego czujnika. W przypadku czujników cylindrycznych obejmują one:

  • Warunki do montażu wpuszczanego 
  • Warunki do montażu niewpuszczanego
  • Warunki do montażu częściowo wpuszczanego przy większej odległości roboczej

Przy montażu wielu czujników należy wziąć pod uwagę możliwość zakłóceń pomiędzy czujnikami. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy czujnikami, aby kontrolować lub eliminować zakłócenia.

Czujniki sześcienne

Do czujników sześciennych, takich jak VariKont L, stosuje się dokładnie określone reguły montażu wpuszczanego, niewpuszczanego i częściowo wpuszczanego. 

Podobnie jak w przypadku czujników cylindrycznych, należy stosować minimalne odległości między poszczególnymi czujnikami.  

Zasady te są specyficzne dla danej serii produktów i są dostępne jako informacje dotyczące montażu wybranego czujnika.

2. Określanie/monitorowanie odległości roboczych za pomocą elementu tłumiącego

Każdy czujnik indukcyjny ma określony zakres wykrywania i określoną odległość roboczą.

Ze względu na indywidualne warunki montażu w danym zastosowaniu, należy upewnić się, że został uwzględniony odpowiedni współczynnik redukcji oraz że czujnik z istniejącym elementem tłumiącym niezawodnie osiąga wymagany zakres wykrywania.

Więcej informacji:

Wyznaczanie odległości roboczych za pomocą standardowego celu

3. Montaż z jednym otworem lub montaż powierzchniowy czujnika

Czujniki cylindryczne

Czujniki cylindryczne są małe i mają zewnętrzny gwint, co umożliwia prosty montaż i oszczędność miejsca w przypadku tego typu czujników. Są one dostępne w różnych średnicach. 

W przypadku montażu czujników cylindrycznych z metalową obudową w pojedynczym otworze należy stosować momenty dokręcania gwintów zewnętrznych lub śrub mocujących.

Momenty dokręcania wymagane do montowania czujników za pomocą odpowiednich śrub mocujących zależą od średnicy i materiału czujników.

Poniższa tabela zawiera przegląd konwencjonalnych średnic i materiałów.

Średnica gwintuStal nierdzewnaMosiądzPBTPPS
M5 x 0,53,0
M8 x 110,03,0
M12 x 115,010,00,75
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Moment dokręcania [Nm]


Czujniki sześcienne

Czujniki sześcienne lub płaskie są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo i szybko montować na powierzchniach w wymaganym miejscu. W zależności od konstrukcji obudowy mają one jeden lub więcej otworów montażowych z gwintem do mocowania za pomocą odpowiednich śrub.

4. Podłączenie do zasilania i przyłącze wejść sterujących

Dokładny sposób doprowadzenia zasilania zależy od wybranego modelu czujnika. Opcje podłączania różnią się w zależności od rodzaju przyłącza. W związku z tym należy stosować się do informacji dotyczących konkretnego rodzaju przyłącza.

Więcej informacji:

Źródło zasilania 

5. Sprawdzanie stanu działania i stanu przełącznika

Na koniec należy sprawdzić stan działania i stan przełącznika czujnika z elementem amortyzującym i wbudowaną kontrolką LED (wbudowanymi kontrolkami).

Uwaga: dodatkowe czujniki można dodać do zastosowania w dowolnym momencie. Należy przestrzegać minimalnych odległości między poszczególnymi czujnikami.

Łącza do uwagi:

minimalne odległości między czujnikami


amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.