Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

3-Wire Sensors

Czujniki 3-przewodowe do pracy z napięciem stałym


Czujniki 3-przewodowe mogą być źródłem zasilania – typ PNP lub ujściem prądu – typ NPN, z oddzielnymi przyłączami do zasilania i wyjścia. Są to czujniki zabezpieczone przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją. Wartość prądu resztkowego w ich przypadku jest pomijalna. W przypadku czujnika typu PNP odbiornik podłącza się między wyjściem a napięciem 0 V. W przypadku czujnika typu NPN odbiornik podłącza się między wyjściem a obwodem +U.B .


NPNPNP

W zależności od typu zastosowanego tranzystora wyjściowego, stopnie ujścia prądu są często określane jako stopnie wyjścia NPN. Stopnie końcowe źródła są określane jako stopnie wyjścia PNP.

Podłączanie czujnika – przykład Przykład czujnika 3-przewodowego do pracy z prądem stałym

Typ specjalny: Czujniki z cyfrowym wyjściem prądowym

Specjalnym typem przełączającego czujnika 3-przewodowego jest czujnik z cyfrowym wyjściem prądowym. Czujnik 3-przewodowy w wersji standardowej przedstawia stan przełącznika za pomocą poziomu napięcia na wyjściu przełączającym. Specjalny typ z cyfrowym wyjściem prądowym sygnalizuje stan przełącznika poprzez podawany prąd. W ten sposób wyjście działa jako źródło prądu. Gdy wyjście przełączające nie jest włączone, doprowadza prąd o wartości około 5 mA przez podłączony odbiornik. Po włączeniu prąd ten wzrasta do około 10 mA.

Niższa czułość na zakłócenia elektromagnetyczne z zewnątrz jest typowa i uważana za korzyść tego typu wyjścia. Kolejną zaletą jest możliwość diagnostyki. Pozwala to na wykrywanie i ocenianie przerwania i zwarcia przewodów.

Sposób podłączenia czujnika z cyfrowym wyjściem prądowym jest taki sam jak w przypadku czujnika z wyjściem PNP i z wyjściem ze zestykiem zwiernym. Odbiornik jest podłączony między przyłączem wyjściowym a ziemią. 

Podłączanie czujnika – przykład


Przykład czujnika 3-przewodowego przeznaczonego do pracy z prądem stałym z cyfrowym wyjściem prądowym

Typ specjalny: Czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull)

Czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull) łączą charakterystykę wyjścia PNP i wyjścia NPN. Czujniki te odpowiadają czujnikowi typu E (3-przewodowego), w którym wyjście przełączające jest wyposażone w tranzystor PNP i NPN. Umożliwia to podłączenie odbiornika między przewodem wyjściowym a +U.B lub -UB

Czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull) są stosowane przez firmę Pepperl+Fuchs w następujących technologiach:

 • Czujniki fotoelektryczne,
 • Czujniki ultradźwiękowe,
 • Enkodery inkrementalne,

Podłączanie czujnika – przykład


Przykład czujnika 3-przewodowego przeznaczonego do pracy z napięciem stałym z wyjściem przeciwsobnym (push-pull)

Wersje czujnika 3-przewodowego

Czujniki tego typu są zwykle oznaczone w następujący sposób w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs:

–E 

–EI = typ specjalny z cyfrowym wyjściem prądowym

–EP = czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull)

Czujniki typu –E obsługują następujące funkcje elementu przełączającego:

 • NPN, zestyk zwierny (E0, poprzednio: E)
 • NPN, zestyk rozwierny (E1)
 • PNP, zestyk zwierny (E2)
 • PNP, zestyk rozwierny (E3)
 • NPN, zestyk zwierny/zestyk rozwierny, przełączalne (E4)
 • PNP, zestyk zwierny/zestyk rozwierny, przełączalne (E5)
 • PNP, zestyk zwierny, 2-kanałowy (E8)
 • PNP/NPN, wyjście przeciwsobne (push-pull) (EP)

3-przewodowe czujniki analogowe do pracy z napięciem stałym

Czujniki te mają oddzielne przyłącza zasilania i wyjścia analogowego. Na wyjściu można podłączać sygnał analogowy proporcjonalny do zmierzonej zmiennej. Najczęściej spotykane sygnały analogowe mają wartość od 4 mA do 20 mA i od 0 V do 10 V. Zmierzona zmienna może być odległością od obiektu, kątem nachylenia, poziomem napełnienia, położeniem zaworu, wartością przyspieszenia itp. Wiele indukcyjnych czujników analogowych można skonfigurować tak, aby wyjście było optymalnie dostosowane do warunków zastosowania. Indukcyjne czujniki analogowe często mają dodatkowo wyjścia przełączające do sygnalizacji wartości granicznych; patrz czujniki 3-przewodowe z wyjściem częstotliwości do pracy z prądem stałym.

Podłączanie czujnika – przykład


Przykład czujnika 3-przewodowego analogowego do pracy z napięciem stałym

Wersje

Czujniki tego typu są oznaczone następującymi symbolami w opisie zamawianego produktu firmy Pepperl+Fuchs:

–I = czujnik analogowy z wyjściem prądowym lub

–U = czujnik z wyjściem napięciowym

Czujniki tego rodzaju są dostępne w następujących wersjach:

 • Wyjście prądowe, np. 4 mA... 20 mA (I)
 • Wyjście napięciowe, np. 0 V... 10 V (U)
 • Wyjście prądowe/napięciowe z dwoma wyjściami analogowymi lub z niezależnym wykrywaniem odbiornika i przełączaniem funkcji wyjścia (IU)

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Zapoznaj się z ofertą czujników indukcyjnych Pepperl+Fuchs.