Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Usuwanie usterek/Często zadawane pytania


W tej części zamieszczono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące korzystania z czujników pola magnetycznego.


Dlaczego należy używać pola magnetycznego Czy w ogóle potrzebujesz czujnika? Czy przełącznik (krańcowy) nie jest wystarczający do mojego zastosowania?

Czujniki pola magnetycznego mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi. W szczególności warto zwrócić uwagę na...

PorównanieCzujnik pola magnetycznegoPrzełącznik mechaniczny (krańcowy)
Sposób działania:  
Szybkie przetwarzanie sygnałuElektryczne sygnały wyjściowe mogą być dalej przetwarzane bezpośrednio w obwodach elektronicznych.Wysyła sygnał mechaniczny, który jest następnie przekazywany elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami.
Wykrywanie bezdotykoweObsługa bez dotykania obiektów poddawanych pomiarom.Działanie jest możliwe tylko przy kontakcie mechanicznym: możliwe manipulowanie i zablokowanie obiektów poddawanych pomiarom.
Szybkie wykrywanieSzybkie wykrywanie, a tym samym krótki czas reakcji i przełączania, tzn. możliwość korzystania z wysokich częstotliwości przełączania.Wykonanie sekwencji mechanicznej wymaga czasu i ustawia wąskie granice maksymalnej częstotliwości przełączania.
Eksploatacja niewymagająca konserwacji (z wyjątkiem czujników kontaktronowych)Brak ruchomych styków, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu lub zużyciu.Styki mechaniczne mogą z czasem ulec zanieczyszczeniu i zużyciu. Rezystancja przełączania styku może zmieniać się w sposób nieprzewidywalny.
Niezawodne generowanie sygnałuWyjście elektroniczne zapobiega drganiu styków.Na wyjściu sygnału może wystąpić drganie styków. W wyniku tego styk mechaniczny wysłać wiele impulsów przełączania na jedno zdarzenie przełączania.
Niskie zużycie energiiMożliwe jest również zastosowanie bardzo małych prądów przełączania.Rezystancja styku i ryzyko utlenienia powierzchni styku oznaczają, że niezbędne jest pewne minimalne natężenie prądu.
Konfiguracja:  
Prosta integracja z zastosowaniem
Nie jest konieczne obliczanie krzywej rozruchu.Konieczność obliczenia kąta rozruchu i ścieżki rozruchu. W zależności od kierunku uruchamiania, wymagane są różne mechaniczne wersje dźwigni przełącznika.
Eksploatacja:  
Praca bez zużycia (z wyjątkiem czujników kontaktronowych)
Brak zużycia oznacza, że punkty przełączania pozostają stabilne mimo upływu czasu.
 
Liczba cykli przełączania nie ma zatem wpływu na żywotność czujnika.
Mechaniczne części ruchome przełącznika są narażone na zużycie i prowadzą do błędów przełączania.
 
Oznacza to, że szybkość przełączania ogranicza żywotność przełącznika.
Możliwe zastosowania:  
Zastosowania związane z małą ilością miejscaMożliwość uzyskania bardzo kompaktowych rozmiarów.Ograniczenia konstrukcyjne przy wdrażaniu w kompaktowych wymiarach.
Konstrukcje standardowe,
w razie potrzeby konstrukcje specjalne
Jedna konstrukcja może być używana w różnych zastosowaniach, wymagających różnych ruchów.
 
Dostępnych jest wiele typów czujników. 
Różne zastosowania wymagają zupełnie innych konstrukcji lub różnych elementów wykrywających (rolki, popychacze, dźwignie itp.).

 


Magnes tłumiący nie został wykryty, co robię źle?

Sprawdzić wszystkie ustawienia, właściwości i odległości odnoszące się do czujnika i elementu tłumiącego. W szczególności zwrócić uwagę na: 

Właściwości czujników

  • Odległość robocza: Odległość robocza jest podana w danych technicznych oraz w oznakowaniu produktu.
  • Funkcja elementu przełączającego: Sprawdzić, czy działa określona funkcja elementu przełączającego: NPN czy PNP? Zestyk rozwierny czy zwierny?
  • Napięcie elektryczne (jeśli dotyczy): Napięcie zasilania musi mieścić się w określonych zakresach, patrz Dane techniczne.

Magnes tłumiący

  • Materiał nośny magnesu tłumiącego: Magnetycznie przewodzący materiał nośny może wpływać na odległość roboczą czujnika. 
  • Rozmiar: Czy odległość robocza odnosi się do prawidłowego magnesu tłumiącego?
  • Zależność między czujnikiem a magnesem tłumiącym: Czy magnes tłumiący przechodzi obok czujnika i z jaką prędkością? → wziąć pod uwagę krzywą odpowiedzi: Nie wolno przekraczać częstotliwości przełączania. Czy magnes jest skierowany w stronę czujnika, czy jest skierowany w poprzek osi czujnika?

Dlaczego przełączanie czujników odbywa się za wcześnie?

Sprawdzić czujnik i warunki otoczenia pod kątem możliwych zakłóceń.
W szczególności zwrócić uwagę na:

  • Funkcja elementu przełączającego: Sprawdzić, czy działa określona funkcja elementu przełączającego: NPN czy PNP? Zestyk rozwierny czy zwierny?
  • Warunki montażu: Czy czujnik i magnes są zamontowane w sposób wpuszczany lub niewpuszczany, zgodnie ze specyfikacją podaną w danych technicznych? Czy określone warunki montażu zostały spełnione prawidłowo?
  • Zakłócenia z innych materiałów w pobliżu powierzchni wykrywania: Sprawdzić, czy w pobliżu nie ma żadnych innych materiałów magnetycznych.

Czy wybrany czujnik jest chemicznie odporny na działanie określonego środka czyszczącego, chłodzącego lub smarnego?

Niestety, nie możemy udzielić ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.

Wynika to z faktu, że skład środków czyszczących, chłodzących i smarnych jest znany wyłącznie odpowiedniemu producentowi. Oleje smarowe zwykle zawierają dodatki, które nawet w małych ilościach mogą zmienić chemiczne zachowanie oleju smarowego. Nawet jeśli materiał obudowy czujnika, określony w danych technicznych, zgodnie ze specyfikacją jest odporny na olej, te dodatki mogą sprawić, że środek smarny będzie miał właściwości agresywne.

Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie własnych prób, sprawdzających kompatybilność chemiczną. Należy pamiętać, że producent środka czyszczącego, chłodzącego lub smarnego może zmienić jego skład bez powiadomienia. Z tego powodu materiały, które sprawdzały się przez dłuższy czas, mogą nagle przestać być odpowiednie.

Czy istniejące certyfikaty badania typu WE wydane zgodnie z Dyrektywą 94/9/UE muszą zostać zastąpione nowymi certyfikatami badania typu UE, które z kolei powołują się na Dyrektywę 2014/34/UE?

Nowa Dyrektywa 2014/34/UE dostarcza jasnych informacji w tym zakresie na mocy art. 41 ust. 2 i stanowi, że świadectwa badania typu WE wydane na mocy Dyrektywy 94/9/UE zachowują ważność.

Odniesienie do 2014/34/UE
Artykuł 41 Przepisy przejściowe

(1) Państwa Członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku lub wprowadzania do użytku produktów objętych Dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z tą Dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r. 

(2) Certyfikaty wydane na mocy Dyrektywy 94/9/WE są ważne na mocy niniejszej Dyrektywy.

 

Jak rozpoznać typ przyłącza czujnika?

Różne typy połączeń można szybko zidentyfikować na podstawie kodu typu.

Typ złączaIdentyfikacja czujnika (patrz Kod typu)
Przewód stałyCzujnik bez identyfikatora połączenia na końcu opisu zamawianego produktu.
ZłączeJeden z następujących identyfikatorów złącza na końcu opisu zamawianego produktu: „V1”, „V3”

 


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.