Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Logika wyjściowa przełączających czujników pola magnetycznego

Funkcja elementu przełączającego czujnika


Czujniki przełączające mają binarną logikę wyjścia. Na wyjściu są dostępne tylko dwa stany: „aktywny” i „nieaktywny” lub „włączony” i „wyłączony”. Funkcja elementu przełączającego określa, czy czujnik pola magnetycznego zamyka lub otwiera wyjście po wykryciu obiektu, czy może być dowolnie wybrany w zależności od zamierzonego celu.


Zestyk zwierny (NO — stan niewzbudzonego przełącznika)

Funkcja elektronicznego elementu przełączającego czujnika pola magnetycznego: przełączanie logiki wyjściowej. Gdy warunek przełączania jest spełniony (np. czujnik pola magnetycznego wykrywa obiekt w zakresie przełączania), wyjście jest zwarte, tzn. prąd przepływa. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, wyjście jest rozwarte, czyli prąd nie przepływa.


Przykład zestyku zwiernego (NO)

Uzupełniające

Funkcja elektronicznego elementu czujnika pola magnetycznego. Przeciwstawny czujnik pola magnetycznego ma dwa wbudowane stopnie przełączania wyjścia — jeden z nich jest zaprojektowany jako wyjście „z zestykiem zwiernym”, a drugi jako wyjście „z zestykiem rozwiernym”.

Czujniki uzupełniające można stosować w celu zmniejszenia liczby typów czujników w zakładzie, co zmniejsza wymagania w zakresie przechowywania. W większości przypadków do celów diagnostycznych stosuje się uzupełniający projekt przełączania stopni wyjściowych. Wiarygodność logiki działania wyjścia czujnika jest możliwa do potwierdzenia, tylko wtedy, gdy dwa wyjścia przełączające mają przeciwne stany. Ten sam stan na obu z nich oznacza błąd, np. przerwanie przewodu lub zwarcie przewodu.


Komplementarny — przykład

Dokładność powtarzania

Zgodnie z normą EN 60947-5-2, dokładność powtarzania jest wartością odchylenia efektywnej odległości roboczej (sr) w ustalonych warunkach. Wartość ta określa dokładność punktu przełączania kolejnych zdarzeń przełączania w okresie ośmiu godzin przy temperaturze otoczenia +23°C ±5°C i przy stałym napięciu roboczym.


Histereza przełączania

Zgodnie z normą EN 60947-5-2, „histereza” (H) oznacza odległość między punktem włączania, gdy element tłumiący zbliża się do czujnika zbliżeniowego i punktu wyłączania, gdy odsuwa się od czujnika zbliżeniowego. Histereza przełączania H jest określona w odniesieniu do efektywnej odległości roboczej sr, mierzone w temperaturze otoczenia +23°C ±5°C i znamionowym napięciu roboczym.

H < 0,2 * sr

Czujniki zbliżeniowe firmy Pepperl+Fuchs zazwyczaj mają histerezę 5%.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.