Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Warunki montażu


Warunki montażu dostarczają informacji o optymalnym sposobie montażu czujników w ramach danego zastosowania bez ograniczenia ich działania określonego specyfikacją (tj. odległości roboczej). Ze względu na określone warunki montażu należy zawsze zakładać zakres funkcjonalny. Istnieje połączenie między montażem a odległością roboczą.


Cylindryczne czujniki pola magnetycznego

Cylindryczne czujniki pola magnetycznego mogą być montowane jako niewpuszczane lub jako wpuszczane we wszystkich materiałach i metalach niemagnesowalnych bez wpływu na odległość roboczą.

Minimalna odległość między czujnikiem a magnesem

Odległość robocza sn zależy od typu używanego magnesu tłumiącego. Jeśli magnes jest ustawiony jednobiegunowo (biegun północny lub południowy punktów magnesu w kierunku czujnika), środkowy zakres wykrywania czujnika występuje w przypadku bocznej wypukłości. Te boczne wypukłości są odpowiedzialne za zapewnienie, że zachowana zostanie określona minimalna odległość między czujnikiem a magnesem, co zapewni wyraźne przełączanie.


Rysunek: Zakres pomiarowy (1) z jednobiegunową orientacją magnesu

Instalacja czujnika wpuszczanego w materiale niemagnesowalnym

Czujnik, oznaczenie zamówienia

Odległość robocza [mm] przy montażu wpuszczanym

MB60-… /MMB60

5 … 60

MMB70-…

5 … 70

MB80-…

20 … 80

Opcje układu dla magnesów tłumiącychRysunek: Czujnik montowany płasko z odpowiednimi opcjami montażu magnesu tłumiącego

Uwaga dotycząca opcji układu dla magnesów tłumiących

Zasadniczo taka kombinacja pozwala na umieszczenie magnesu tłumiącego w jednej płaszczyźnie z materiałem nośnym lub przymocowanie go w taki sposób, aby nie był on wpuszczany. Nie ma znaczenia, czy na czujnik wskazuje biegun północny czy południowy magnesu. Należy pamiętać:

  • Montaż wpuszczany: Jeśli magnes tłumiący jest zamontowany w magnetycznym nośniku, odległość robocza (sn) jest znacznie zredukowana do nawet 60% z powodu zwarcia magnetycznego w materiale nośnym.
  • Montaż niewpuszczany: Jeśli magnes tłumiący jest zamontowany na magnetycznym nośniku, odległość robocza (sn) może zwiększyć się o 1,1 do 1,2 raza.
  • Ustawienie magnesu: Aby czujnik pola magnetycznego działał prawidłowo, magnes musi być ustawiony w taki sposób, aby biegun północny lub południowy magnesu był skierowany w stronę czujnika. Jeśli magnes jest ustawiony poprzecznie do osi czujnika, może to spowodować powstanie podwójnych punktów przełączania.

Niewpuszczany montaż czujnika

Czujnik, oznaczenie zamówienia

Odległość robocza [mm] przy montażu innym niż wpuszczany

MB60/MMB60

5 … 60

MB70

5 … 70

MB80

20 … 80

Opcje układu dla magnesów tłumiącychRysunek: Czujnik niewpuszczany z odpowiednimi opcjami montażu magnesu tłumiącego

A: Odstęp, aby zachować zakłócenia przy odległości roboczej na poziomie ≤5% przy montażu w materiałach magnesowalnych.

Czujnik, oznaczenie zamówienia

Odstęp A

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Uwaga dotycząca opcji układu dla magnesów tłumiących

Zasadniczo taka kombinacja pozwala na umieszczenie magnesu tłumiącego w jednej płaszczyźnie z materiałem nośnym lub przymocowanie go w taki sposób, aby nie był on wpuszczany. Nie ma znaczenia, czy na czujnik wskazuje biegun północny czy południowy magnesu. Należy pamiętać:

  • Montaż wpuszczany: Jeśli magnes tłumiący jest zamontowany w magnetycznym nośniku, odległość robocza (sn) jest znacznie zredukowana do nawet 60% z powodu zwarcia magnetycznego w materiale nośnym.
  • Montaż niewpuszczany: Jeśli magnes tłumiący jest zamontowany na magnetycznym nośniku, odległość robocza (sn) może zwiększyć się o 1,1 do 1,2 raza.
  • Ustawienie magnesu: Aby czujnik pola magnetycznego działał prawidłowo, magnes musi być ustawiony w taki sposób, aby biegun północny lub południowy magnesu był skierowany w stronę czujnika. Jeśli magnes jest ustawiony poprzecznie do osi czujnika, może to spowodować powstanie podwójnych punktów przełączania.

Inne czujniki pola magnetycznego

Czujniki sześcienne także mają warunki dla montażu wpuszczanego i niewpuszczanego. Zasady te są specyficzne dla danej serii produktów i są dostępne jako informacje dotyczące montażu w danych technicznych wybranego czujnika.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.