Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Najważniejsze dane techniczne/specyfikacja


Czujniki pola magnetycznego mają typowe kluczowe dane techniczne. Należy o tym wiedzieć, aby zapewnić właściwe stosowanie w zakładach i zastosowaniach.


TerminOpis
Aktywność wyjściowaJakość, z jaką czujnik wysyła sygnały wyjściowe (np. dla „wyniku” i „pozycji”) w zależności od wejściowego prądu. Sygnały mogą być aktywne jako wysokie lub niskie.
Znamionowa
odległość robocza
(sn)
Znamionowa odległość robocza jest zmienną normatywną, określającą odległości robocze.

Odległość ta nie uwzględnia tolerancji produkcyjnych ani zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak napięcie i temperatura.

por. EN 60947-5-2

Napięcie
robocze
(UB)

Napięcie robocze określa zakres napięcia, którym może być zasilane urządzenie.

Podłączenia napięcia zasilania czujnika są oznaczone literami L+ i L-. L- jest połączeniem masowym, a L+ jest połączeniem pod napięciem.

W przypadku czujników typu NAMUR podano napięcie znamionowe.

Znamionowy prąd roboczy (le)
Ponadto: Prąd wyjściowy (IL). Ta wartość określa maksymalny prąd odbiornika podczas pracy ciągłej, patrz EN 60947-5-2. Wartość jest wskazywana dla czujników pola magnetycznego różnych typów: System czujników z efektem Halla i czujnik monitorowania tłoka.
Obciążalność elektrycznaMaksymalna moc elektryczna, z jaką może być zasilany czujnik. Wartość ta jest wskazywana dla czujników pola magnetycznego różnych typów: Czujnik kontaktronowy, system czujników z efektem Halla i czujnik monitorowania tłoka.
Gwarantowana odległość robocza (sa)

Odległość od powierzchni wykrywania, w której uruchomienie czujnika jest zapewnione w określonych warunkach:

por. EN 60947-5-2

Histereza (H)

Odległość między punktami przełączania, gdy element tłumiący zbliża się do czujnika i gdy odsuwa się.

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe
Rozwiązanie w obwodach elektrycznych lub elektronicznych, który zapobiega uszkodzeniu czujnika w przypadku zwarcia. Wiele czujników jest wyposażonych w cykliczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po przekroczeniu wartości granicznej prądu wyjście otwiera się i zamyka okresowo, aż do usunięcia zwarcia.
Prąd zasilania bez odbiornika
(I0)
Prąd odbierany przez czujnik bez podłączonego odbiornika.
Mechaniczna trwałość eksploatacyjnaMaksymalna możliwa mechanicznie liczba cykli przełączania czujnika kontaktronowego, aż do końca jego okresu eksploatacji.
Napięcie znamionowe (U0)Także: napięcie nominalne. Średnia kwadratowa napięcia, dla którego projektowane są standardowe czujniki pola magnetycznego, z sygnałem wyjściowym NAMUR.
Czas odbiciaCzas, przez jaki przełącznik kontaktronowy musi stać się aktywny po jego włączeniu.
PowtarzalnośćZdolność systemu czujników z efektem Halla lub przełącznika kontaktronowego do wielokrotnego dostarczania tych samych wyników, niezależnie od personelu obsługującego przeprowadzającego test.
Zakres przełączaniaTyp „zakresu przełączania” dla czujnika pola magnetycznego dla odczytu położenia tłoka. W tym szczególnym zastosowaniu odnosi się to do szerokości zakresu wykrywania, w którym czujnik może wykryć przejście lub obecność tłoka.
Częstotliwość przełączania (f)
Liczba cykli przełączania czujnika na sekundę i w określonych warunkach.
Maksymalna liczba zmian w hercach (Hz) ze stanu tłumionego do nietłumionego.
Stopień ochrony
Zakres ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do niebezpiecznych części, przed wnikaniem stałych ciał obcych i przed wnikaniem wody, sprawdzony znormalizowanymi metodami badań.
Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów: 1. Przydatność do różnych warunków otoczenia 2. Zabezpieczenia przed potencjalnym zagrożeniem dla ludzi. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych według następujących aspektów: potocznie określana jako „ochrona IP”. IP to skrót od „International Protection”.
 
por. DIN EN 60529:2014-09 i VDE 0470-1:2014-0
Spadek napięcia
(Ud)
Różnica potencjałów występująca, gdy prąd przepływa przez rezystor/odbiornik znajdujący się pomiędzy dwoma zaciskami obwodu lub przez podzespół elektryczny.
Ud jest mierzony przez aktywny czujnik lub wyjście. por. EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-0
Pobór prądu
Prąd wymagany do zamierzonej pracy.
Specyfikacja prądu wymaganego przez standardowe czujniki pola magnetycznego z sygnałem wyjściowym NAMUR, w zależności od tego, czy magnes tłumiący jest wykrywany, czy nie.
Temperatura
otoczenia
Zakres temperatur, w którym zgodnie ze specyfikacją produkt, podzespół lub urządzenie działa bez zakłóceń.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki pola magnetycznego

Zapoznaj się z ofertą czujników pola magnetycznego firmy Pepperl+Fuchs.