Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Iskrobezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu koncepcji magistrali o dużej mocy

Koncepcja magistrali o dużej mocy umożliwia uzyskanie maksymalnej długości kabla i liczby urządzeń na segment, a jednocześnie oferuje iskrobezpieczne przyłącza urządzeń zgodnie z wymogami FISCO lub Entity. Znacząco zmniejsza wysiłek związany z weryfikacją iskrobezpieczeństwa. Bariera polowa FieldConnex® była pierwszym złączem magistrali fieldbus z izolacją galwaniczną między iskrobezpiecznymi wyjściami a magistralą.

Główny ciąg kabla (magistrala) zapewnia wystarczającą moc dla danego segmentu. Każde wyjście bariery polowej ogranicza energię (iskrobezpiecznie) i jest przeznaczone do zasilania jednego urządzenia polowego. Urządzenie można zainstalować w strefie Zone 0/Div. 1. Sama bariera polowa jest zazwyczaj instalowana w strefie Zone 1/Div. 2.

To połączenie metod ochrony przed zapłonem zapewnia maksymalną swobodę projektowania infrastruktury magistrali fieldbus:  umożliwia jednoczesne używanie długich kabli i dużej liczby urządzeń. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo, ponieważ prace stwarzające zagrożenie pożarowe są dozwolone na poziomie urządzenia. Łącze pobierania znajduje się na końcu strony.


Najlepsza dostępność dzięki zintegrowanej diagnostyce

Bariera polowa z możliwością wyboru 8, 10 lub 12 wyjść
Bariera polowa z możliwością wyboru 8, 10 lub 12 wyjść

Bariera polowa z 8, 10 lub 12 wyjściami oferuje kilka funkcji diagnostycznych i ochronnych. Chroni on działanie magistrali fieldbus na wiele sposobów i ogranicza ryzyko do minimum.

Ochrona komunikacji magistrali fieldbus przed problemami, takimi jak:

  • Odbijanie styków na skutek wibracji i praca na urządzeniach pod napięciem
  • Jabber: Błąd komunikacji spowodowany usterką urządzenia

Bariera polowa:

  • Obsługuje działanie czujnika przecieku do obudowy i ochronnika przeciwprzepięciowego z funkcją autodiagnostyki
  • Monitoruje krytyczne podzespoły wewnętrzne
  • Zawiera krytyczne podzespoły w konfiguracji nadmiarowej

Zaawansowana diagnostyka warstwy fizycznej w każdym odgałęzieniu zapewnia optymalne monitorowanie komunikacji magistrali fieldbus. Łatwe wykrywanie zmian w instalacji, np. poprzez zmianę poziomu zakłóceń. Zespoły instalacyjne mogą rozwiązać ten problem, zanim dostępność będzie zagrożona.

Bariera polowa przekazuje informacje o stanie lokalnie za pośrednictwem diod LED, lub w sterowni za pośrednictwem zaawansowanego modułu diagnostycznego. Pozwala to na aktywne utrzymanie instalacji.


Wyrafinowane w każdym szczególe: Instalacja magistrali z bardzo małą liczbą złączy
Wyrafinowane w każdym szczególe: Instalacja magistrali z bardzo małą liczbą złączy

Kolejną ważną cechą jest kompaktowa konstrukcja: Wszystkie kable są podłączone bezpośrednio do bariery polowej, co umożliwia uzyskanie najmniejszej liczby połączeń Ex e.  Oznacza to mniej nakładów na utrzymanie ruchu i niższe koszty oraz większą dostępność.

Wiele atrybutów bariery polowej służy tylko jednemu celowi: Zapewnieniu dostępności na poziomie 100%. Opracowania techniczne przygotowane przez ekspertów firmy Pepperl+Fuchs zawierają informacje techniczne oraz przykładowe analizy przypadków dotyczące oszczędności.


Dla małych segmentów

Bariera polowa z czterema złączami w bardzo małej obudowie z aluminium
Bariera polowa z czterema złączami w bardzo małej obudowie z aluminium
Wersja z 4 wyjściami jest stosowana w rozproszonych lub niewielkich instalacjach. Oprócz iskrobezpieczeństwa (Ex is dla strefy Zone 0, Div. 1) na wyjściu zapewnia również zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Chroni instalację przed zwarciami na wyjściu bariery polowej lub podłączonego urządzenia.

Gotowe do instalacji, wstępnie okablowane rozwiązania

Zainstalowane, sprawdzone, typu „plug and play” — nasze wstępnie zaprojektowane rozwiązania dla systemu FieldConnex® zapewniają wygodę instalacji dzięki zintegrowaniu w skrzynce przyłączeniowej. Kompletne skrzynki przyłączeniowe magistrali fieldbus są dostarczane jako gotowe do podłączenia. Są łatwe w obsłudze i posiadają certyfikat jako kompletne urządzenie: Dla skrzynki wraz ze wszystkimi elementami dostarczany jest jeden certyfikat ochrony przed zapłonem.

Materiały można wybrać w zależności od zastosowania: Stal nierdzewna, poliester wzmocniony włóknem szklanym i aluminium. Sprzęt i akcesoria są wstępnie zainstalowane i dostosowane do potrzeb użytkownika.


Dowiedz się więcej o kwestiach technicznych

Szczegóły oraz podstawowe informacje na temat inteligentnych magistrali fieldbus można znaleźć w dokumentach technicznych dotyczących poszczególnych elementów. W tych dokumentach szczegółowo omówiono fizyczne zasady działania, scenariusze usterek oraz obliczenia dotyczące kosztów i korzyści. 

White paper entitled

Pobierz dokument techniczny „Zaawansowana diagnostyczna ochrona przeciwprzepięciowa magistrali fieldbus” 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Pobierz dokument techniczny „Zaawansowana ochrona przed awariami przez złącza urządzeń magistrali fieldbus”