Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Znalostní báze v oblasti elektrických zařízení pro ochranu proti výbuchu

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px NOVINKA! Brožura: Celosvětová pravidla a předpisy pro ochranu proti výbuchu

Téma ochrany proti výbuchu se stává ještě složitějším, když se na něj podíváme z celosvětového hlediska. Tato publikace se snaží poskytnout přehled a souhrn různých pravidel a předpisů pro různé regiony, národy a části světa, které přispívají klíčovými pravidly a předpisy, aby byly transparentní a srovnatelné.

Explosion Protection Poster Download PDF Plakát na téma ochrany proti výbuchu

Náš plakát umožňuje nejrychlejší přístup ke znalostem z oblasti ochrany proti výbuchu. Obsahuje klasifikaci příslušných zón a divizí nebezpečných oblastí s nebezpečím výbuchu plynu a prachu, jakož i právní a technické označení výrobků a zásad ochrany.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Brožura: Fyzikálně-technické zásady

Exploze patří mezi nejničivější události, které mohou být způsobeny nesprávným provozem výrobního závodu nebo vadnými zařízeními. Pro minimalizaci těchto rizik je nezbytné dobré porozumění používaným chemickým látkám a jejich vlastnostem souvisejícím s bezpečností. Tato brožura vysvětluje základní principy výbuchu.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Brožura: Druhy ochrany elektrických přístrojů

Tato brožura nabízí přehled možných typů ochrany, které mohou konstruktéři a majitelé výrobních závodů využívat k ochraně různých elektrických přístrojů před nebezpečím výbuchu. Obsahuje vše, co potřebujete vědět o typech ochrany v souladu s normou IEC/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Brožura: Typ ochrany „jiskrová bezpečnost“

Tato brožura je určena pro uživatele, kteří navrhují a vyvíjejí jiskrově bezpečné obvody. Vysvětluje speciální vlastnosti těchto obvodů a zaměřuje se na ověření jiskrové bezpečnosti a základní principy, které je třeba dodržovat při instalaci. Brožura obsahuje nejdůležitější požadavky na jednoduché přístroje a také další relevantní informace.

Dust Explosion Protection Brochure Brožura: Ochrana proti výbuchu prachu

Jako hořlavý prach se označují materiály, které mohou za přítomnosti kyslíku (např. vzduchu) způsobit hromadění tepla a následně doutnat nebo hořet. Pokud se vznítí prachová vrstva, dojde k hoření. Hoření prachu může způsobit výbuch prachu. Tato brožura popisuje typy ochrany v oblastech s nebezpečím výbuchu prachu, specifika hořlavého prachu, funkční princip, identifikaci a specifika použití.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Brožura: Ochrana neelektrických zařízení proti výbuchu

Tato brožura je určena pro manažery, kteří se zabývají ochranou proti výbuchu u neelektrických zařízení v nebezpečných výrobních závodech podle směrnice 2014/34/EU. Brožura obsahuje přehled postupu při posuzování nebezpečí vznícení, potenciálních zdrojů vznícení a konstrukčních protiopatření podle norem EN ISO 80079-36 a EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Brožura: IEC/EN 60079-14: Ochrana proti výbuchu pro technické závody

Tato brožura poskytuje identifikační přehled možných zdrojů vznícení na základě směrnice EU 2014/34/EU a pokyny, jak by se s nimi mělo zacházet v souladu s normou IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Brožura: Druh ochrany Ex p

Přetlakové systémy jsou univerzální metodou ochrany, kterou lze použít v široké řadě oblastí použití. Na základě principu segregace jde o jednu z mála metod ochrany, kterou lze použít pro ochranu před nebezpečím výbuchu plynů a prachu. Tato publikace se tímto způsobem ochrany zabývá obecně a na řadě konkrétních příkladů.