Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inductive Sensors Reliably Detect Position of AGVs

Použití

Zásadním předpokladem pro efektivní výrobu je plynulý tok materiálu. K distribuci potřebných dílů na různá místa ve výrobním závodě jsou stále více používána malá autonomní dopravní vozidla (automaticky řízená vozidla neboli AGV). Komponenty, které přepravují, jsou obvykle umístěny na kovových vozících. Když je nutné vozík přesunout, vozidlo AGV jej naloží, přepraví a vyloží. Řízení, nakládání a vykládání probíhají automaticky. Chyby při vyzvedávání se mohou stát bezpečnostním rizikem a mohou zpomalit tok materiálu.


Cíl

Vozíky na materiál lze zvednout pouze po umístění do správné polohy. Během přepravy musí být bezpečně umístěny na vozidlech AGV. Vozíky, které se nakloní nebo sklouznou, mohou představovat nebezpečí samy o sobě nebo v důsledku padajícího materiálu. Vzhledem k tomu, že jsou vozíky vybaveny vlastními dopravními válečky, mohou se také uvést do pohybu a narazit do osob, jiných vozidel AGV nebo citlivých částí výrobního závodu. Kromě nebezpečí zranění také hrozí dalekosáhlé narušení výrobního procesu. Takovým chybám je nutné spolehlivě zabránit.


Řešení

Indukční bezpečnostní senzory detekují přítomnost vozíků.
Indukční bezpečnostní senzory detekují přítomnost vozíků.

Indukční bezpečnostní senzory zajišťují správné umístění vozíků na materiál na vozidlech AGV. Zjišťují přítomnost vozíků a kontrolují polohu zdvihací plošiny. Když vozidlo AGV zajíždí nakládací plošinou pod vozík, integrovaný senzor detekuje vozík pouze v případě, že se nachází v bezpečné poloze nad plošinou. Odpovídající spínací signál aktivuje proces zvedání. Vozík na materiál lze přisunout až k senzoru, přičemž jako cíl slouží jedna z kovových vzpěr vozíku. 

Nakládací plošina zvedne kovový vozík dostatečně vysoko tak, aby se kola vozíku již nedotýkala země. Polohu plošiny určují dva senzory M12, které jsou instalovány nad sebou. Spodní senzor vysílá spínací signál, když se plošina nachází ve spodní počáteční poloze. Tento signál povoluje pouze nakládání a vykládání. Horní senzor signalizuje, když plošina dosáhne zvednuté polohy pro jízdu. Naložené vozidlo AGV se může rozjet, pouze když se plošina nachází ve správné poloze. Cíl je integrován do plošiny.


Výhody

Senzory M12 určují polohu plošiny.
Senzory M12 určují polohu plošiny.

Kompaktní senzory lze snadno integrovat do vozidel AGV. Tyto senzory nemají pásmo necitlivosti, takže nemusí být zachována žádná minimální vzdálenost k cíli. Během montáže není nutné provést žádná časově náročná nastavení. Jako cíle postačí standardní kovové akční členy, takže nejsou vyžadovány žádné kódované cíle. Senzory lze snadno a přímo připojit ke stávajícím bezpečnostním řídicím jednotkám přes rozhraní OSSD. Pokud jde o funkční bezpečnost, senzory vyhovují klasifikacím SIL 2 a PL d podle směrnice o strojních zařízeních a obdržely příslušné certifikace. V redundantním provedení mohou také dosáhnout klasifikace SIL 3 / PL e. Vysoké hodnoty bezpečnostních charakteristik umožňují používat delší provozní intervaly.


Technické vlastnosti

  • Kompaktní krychlový nebo válcový tvar (M12, M18, M30), montáž se zapuštěním nebo bez zapuštění
  • K dispozici jsou válcové senzory s rozšířeným teplotním rozsahem, certifikací E1 a modely z nerezové oceli
  • Možnost použití v aplikacích až do kat. 2, PL d / SIL 2 (při redundantním použití až do kat. 3, PL e / SIL 3)

Stručný přehled

  • Spolehlivá detekce polohy vozíku na materiál
  • Prostorově úsporné provedení pro snadnou integraci do vozidel AGV
  • Žádné pásmo necitlivosti, žádná minimální vzdálenost mezi senzorem a cílem
  • Prodloužené cykly testování díky vysokým hodnotám bezpečnostních charakteristik

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.