Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sítě WirelessHART na procesní automatizaci

Bezdrátová komunikace získává v automatizaci rychle na významu. U procesní automatizace netvoří překážky objem dat, ale vzdálenosti, které je nutné překlenout. Kdykoli nastane situace, že architektura závodu neumožňuje použít standardní kabeláž, lze se k údajům dostat pouze častými návštěvami přímo na místě.

Cenově výhodné řešení nabízí technologie WirelessHART. Pravidelně zpřístupňuje naměřené údaje, což se projeví ve větší kvalitě a úspornějším provozu zpracovatelských závodů.

sítích založených na technologii WirelessHART funguje každé zapojené zařízení současně jako zdroj signálu i jako regenerační zesilovač. Směrováním jednotlivých signálů v rámci celé sítě lze vytvořit rozsáhlou síťovou strukturu.

O adaptéru WirelessHART

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí adaptér k propojení senzorů s řídicím systémem nebo systémem pro správu zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě. Tento produkt WirelessHART podporují instalaci periferních zařízení od různých výrobců bez další kabeláže a nákladů.

Adaptér WirelessHART lze přímo nebo přes krátký kabel připojit k jakémukoli konvenčnímu perifernímu zařízení HART nebo 4–20 mA. Adaptér odečítá data z periferního zařízení prostřednictvím protokolu HART nebo převádí signál 4–20 mA na digitální hodnotu a předává ji do sítě WirelessHART. Díky tomuto vysoce flexibilnímu řešení se z každého periferního zařízení stane periferní zařízení WirelessHART.


Adaptér WirelessHART BULLET

BULLET je jediný adaptér WirelessHART na trhu vybavený pouzdrem Ex d. Stačí připojit BULLET k provoznímu zařízení a tak aktivovat efektivní bezdrátový přenos dat.