Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Průmyslová ethernetová síť

Zabezpečená komunikace v reálném čase mezi všemi úrovněmi

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí velký výběr komponent průmyslového ethernetu, které lze bezpečně a spolehlivě integrovat do vaší provozovny a síťové infrastruktury. Zajišťují rychlý a transparentní přenos dat v náročných průmyslových provozech a tvoří základní stavební kámen pro cloudové výpočty a Průmysl 4.0.

Ve věku digitalizace výrobních procesů zasíťovaných průmyslových provozů představuje přenos dat v reálném čase důležitý faktor na cestě k Průmyslu 4.0. Průmyslový ethernet vytváří konzistentní síťovou infrastrukturu na všech obchodních a výrobních úrovních. 

Díky dalšímu technologickému vývoji, jako je například rychlý ethernet, technologie spínání a plně duplexní přenos, se protokoly průmyslového ethernetu stávají jedním z nejdůležitějších typů přenosu v současné automatizační technologii. Přenos v reálném čase dosažený s rychlým ethernetem se stává stále důležitější na úrovni řízení a snímače/akčního členu. Protokoly, jako například PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, dosahují 100mikrosekundové sběrnicové cykly. Znamená to, že splňují ty nejpřísnější požadavky na přenos v reálném čase. 

Konzistentní implementace cloudových aplikací vyžaduje spolehlivý, nepřetržitý a transparentní datový tok ze zařízení a řídicích úrovní přímo do cloudu. Portfolio Pepperl+Fuchs a Pepperl+Fuchs Comtrol nabízí kompletní řešení pro přenášení dat sériových, RFID a IO-Link snímačů.
Průmyslové ethernetové přepínače, sériové brány a řídicí jednotky IO-Link vyhovující normě OPC UA od Pepperl+Fuchs Comtrol překlenují mezeru mezi snímačem/akčním členem na nejnižší úrovni a cloudovými systémy na vyšší úrovni. Umožňují tak využít úplný potenciál aplikací IoT orientovaných na budoucnost. Rozšířené portfolio IO-Link vám nabízí ještě větší podporu při zvyšování efektivity a flexibility průmyslové síťové komunikace, a tím zrychluje vývoj vašich digitálních obchodních procesů.Stručný přehled pěti ethernetových protokolů


Protokol PROFINET se stal předním standardem přenosu dat pro velké provozovny a výrobce vybavení díky svému zpracování v reálném čase a snadné integraci do systémů Fieldbus. Jedná se otevřený standard průmyslového ethernetu od organizace uživatelů PROFIBUS (PNO) a jeho rozšíření v podobě technologie PROFIBUS DP umožňuje rychlou datovou komunikaci prostřednictvím ethernetových sítí v kombinaci s průmyslovými IT funkcemi.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí řadu zařízení PROFINET pro výrobní průmysl, technologii pohonů a procesní automatizaci – od optických vazebních členů a systémů pro určování polohy po absolutní rotační snímače a moduly Fieldbus.EtherNet/IP je otevřený standard pro průmyslové sítě společnosti Open DeviceNet Vendor Association (ODVA). Používá se pro přenášení cyklických vstupních/výstupních dat a acyklických parametrických dat. Protokol EtherNet/IP je primárně rozšířen na americkém trhu a jedná se o velmi rozšířený komunikační standard pro nasazování ovládacích panelů Rockwell. Kromě komunikace a přenášení procesních a parametrických dat protokol EtherNet/IP rovněž podporuje IT funkce, například webové servery a e-mailové klienty.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí velký výběr zařízení EtherNet/IP pro automatizaci vašich systémů a procesů, která pokrývají nejrůznější funkce – například optické vazební členy, snímače vzdálenosti, systémy pro určování polohy, systémy kódování polohy, rotační snímače, ethernetové IO moduly a brány rozhraní AS-Interface.Díky vysoké rychlosti přenášení dat je protokol EtherCAT zvláště vhodný pro aplikace časově náročného řízení pohybu, například u balicích strojů, robotů a CNC strojů. Tato technologie, kterou vyvinuly společnosti Beckhoff a EtherCAT Technology Group (ETG), vychází z principu nadřazenosti/podřazenosti v přenosech dat a datové analýze. Technologie EtherCAT umožňuje cyklické přenášení vstupních/výstupních dat plus acyklické přenášení parametrů, identifikačních dat a diagnostických dat a také synchronizaci hodin.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí výběr zařízení, která jsou kompatibilní s technologií EtherCAT: od bran rozhraní AS-Interface a modulů Fieldbus až po provozní zařízení, jako jsou absolutní rotační snímače a optické vazební členy.Protokol MODBUS TCP vychází z otevřených standardů průmyslové komunikace, čímž podporuje nástup průmyslového ethernetu v automatizaci. Kombinací ethernetových sítí s univerzálním síťovým standardem, protokolem TCP/IP a normalizovanou reprezentací dat prostřednictvím sběrnice MODBUS usnadňuje výměnu procesních dat v plně otevřeném systému. To nabízí řadu výhod, například snadné nasazování ve všech zařízeních, která podporují protokol TCP/IP, a umožňuje rychlou a efektivní komunikaci v průmyslové síti.

Optické vazební členy LS682 a také brány rozhraní AS-Interface a ovládací rozhraní od společnosti Pepperl+Fuchs dokáží komunikovat prostřednictvím protokolů MODBUS TCP a EtherNet/IP.Ethernet POWERLINK je normalizovaný komunikační systém založený čistě na softwaru, který vyhovuje všem standardním ethernetovým vlastnostem. Verze s otevřeným zdrojem je bezplatná, nevyžaduje licenci a můžete si zvolit topologii sítě. Protokol POWERLINK je primárně určen pro „hardwarové“ aplikace v reálném čase, ve kterých zpoždění šíření signálu musí spadat do přesně definovaného časového rámce, takže se nevytvoří žádná chybová zpráva. To je důvod, proč je protokol POWERLINK vhodný zejména pro aplikace řízení pohybu, robotiku a vizualizace v/v v reálném čase.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí pro tyto aplikace výběr absolutních rotačních snímačů a optických vazebních členů.


Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!