Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Dystrybucja

Złącza magistrali fieldbus umożliwiają podłączanie urządzeń do magistrali fieldbus. Złącza magistrali fieldbus są montowane w terenie w pobliżu urządzenia polowego. Są to proste, pasywne urządzenia stowarzyszone lub złącza kablowe z zabezpieczeniem przed zwarciem i zabezpieczeniem przed wybuchem ograniczającym moc.

Magistrala jest zabezpieczona przed zwarciami

Podczas pracy przy urządzeniach może dojść do zwarcia w przyłączu odgałęzienia. Dlatego nasza technologia instalacji magistrali fieldbus zapewnia indywidualną ochronę w każdym odgałęzieniu. W przypadku wystąpienia zwarcia prąd jest ograniczany, ale segment pozostaje włączony. Po usunięciu lub naprawie usterki odgałęzienie automatycznie wznowi działanie. Ta ważna funkcja umożliwia użytkowanie magistrali fieldbus nawet w najbardziej wymagających środowiskach.  

Ochrona przed wybuchem

Możliwe jest zastosowanie dowolnej metody ochrony przed wybuchem (FISCO, Entity, High-Power-Trunk) przy użyciu niezawodnych i sprawdzonych elementów dystrybucji w terenie. Dostępne są opcje do praktycznie każdego przyłącza i każdej strefy zagrożonej wybuchem.


Elementy instalacji FieldConnex

Elementy instalacji FieldConnex są przedstawione w następujący sposób: