Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

3. Vyhodnocení funkční bezpečnosti

Systém FSM společnosti Pepperl+Fuchs je certifikován společností exida podle normy IEC 61508:2010.
Systém FSM společnosti Pepperl+Fuchs je certifikován společností exida podle normy IEC 61508:2010.
Normami pro funkční bezpečnost je vyžadováno ověření nebo validace všech aktivit a výsledků alespoň dvěma osobami („princip čtyř očí“). Tím je ovlivněn celý bezpečnostní životní cyklus ochrany. Musí být náležitě vyhodnocena analýza rizik (požadavek SIL) i proces pro implementaci opatření pro snížení rizika.

V tomto bodu je třeba výslovně zdůraznit, že celý bezpečnostní životní cyklus, včetně povinné dokumentace, musí být zpracován v systému FSM. Systém FSM slouží k následujícímu:

  • Vyvarovat se systematických závad
  • Zajistit, aby všechny aktivity a výsledky (dokumenty, hardware, software), které ovlivňují snížení rizika, mohly být vysledovány a podrobeny auditu

Systém FSM je ústřední součástí funkční bezpečnosti a při plnění požadavku SIL je nepostradatelný.


Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.