Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Funkční bezpečnost – úroveň integrity bezpečnosti (SIL) a úroveň vlastnosti (PL)

Základní znalosti o úrovni integrity bezpečnosti (SIL) a o úrovni funkce (PL)

Technické zařízení může představovat bezpečnostní riziko, které je tak nebezpečné, že osoby takovémuto zařízení nesmějí být vystaveny. V takovýchto případech se příslušná rizika musejí snížit tak, aby byla uspokojena potřeba pro bezpečný provoz. Pro splnění tohoto požadavku musí být možné snížení rizika kvantifikovat (a měřit).

Na těchto stránkách je uveden přehled norem a metod, které se používají pro dosažení bezpečného provozního stavu závodů a strojů. Pronikněte do podstaty úrovně integrity bezpečnosti (SIL) i úrovně vlastnosti (PL) a v našem vyhledávači bezpečnostních produktů si prohlédněte součásti pro svou aplikaci. Naše nabídka je završena užitečnými nástroji a další dokumentací. 


Produkty, nástroje, dokumentace


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.