Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kamera pro snímání událostí (IP65, –30 °C až +50 °C) nepřetržitě zaznamenává posledních 60 sekund datového toku videa. Poskytuje nepřetržitý živý obraz vaší aplikace a také interní cyklickou vyrovnávací paměť pro videozáznam, který zachycuje 60 sekund před aktivační událostí a po ní. Digitální hardwarový vstup umožňuje jednoduchou integraci pro záznam událostí a vylepšenou analýzu chyb. Díky rozhraní REST API je možná plná integrace rozhraní HMI.

Stručný přehled:

  • Záznamy videa řízené událostmi zahrnující dobu 60 s před aktivační událostí a po ní – zjednodušená vzdálená diagnostika nebo automatická dokumentace
  • Rychlá analýza: záznamy relevantních situací s časovým razítkem a individuálním doplňkovým textem
  • Snadná integrace do systémů IT prostřednictvím rozhraní REST API a do standardních displejů HMI pomocí protokolu RSTP
  • Flexibilní použití díky velké snímané ploše, vysokému rozsahu provozních teplot a stupni ochrany IP65
  • Vysoká účinnost: snížené zatížení sítě díky optimalizovanému místnímu úložišti dat

Aplikace