Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Senzory na bázi světelného řezu