Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Části strojů a závodů související s bezpečností vyžadují přesné hodnocení rizik a bezpečnostní testy. Hodí se, aby vám výrobce poskytl hodnoty potřebné pro řádnou analýzu. Společnost Pepperl+Fuchs vás podporuje a nabízí několik knihoven, které zahrnují všechny důležité bezpečnostní parametry pro bezpečnostní i standardní produkty. Po integraci do softwarového nástroje SISTEMA vám tyto knihovny pomohou při hodnocení rizik a bezpečnosti. 

Co je to SISTEMA?

SISTEMA je softwarový nástroj, který pomáhá vypočítat úrovně výkonnosti (PL) všech bezpečnostních funkcí nebo dílů ve vašem závodu vzájemným vyvážením parametrů všech součástí. 


Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.