Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Optické bezpečnostní senzory pro bezpečnost personálu

Při automatizovaných procesech je stále důležitější ochrana zaměstnanců. Vždy, když přístroje provádějí vysoce rizikové pohyby, je nutné dodržovat odpovídající předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce. I když je operátor na chvíli rozrušený, je nutné zabránit pořezáním, rozdrcením či úrazů v důsledku nárazu.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu aktivních optických ochranných zařízení, která omezují typická nebezpečí spojená se stroji a zařízením. Společně s příslušnými bezpečnostními řídicími jednotkami, aktivními optickými ochrannými zařízeními, např. bezpečnostními jednosměrnými senzory a bezpečnostními světelnými mřížemi zajišťují zastavení stroje při zjištění neoprávněného otevření nebo vstupu do nebezpečného pásma.Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Visit the Functional Safety Hub

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.