Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výroba solárních fotovoltaických zařízení

Řešení snímačů pro solární fotovoltaické systémy

Řešení snímačů pro solární fotovoltaické systémy
Řešení snímačů pro solární fotovoltaické systémy

Nízké náklady a vysoká kvalita jsou dva kritické faktory pro vyrovnání cen elektřiny ze sítě a ze solárních fotovoltaických systémů.  Průmyslové snímače od společnosti Pepperl+Fuchs pomáhají výrobcům fotovoltaických prvků, jako jsou desky, články a moduly, řídit stroje a spravovat procesy tak, aby byly splněny a překročeny cíle produktivity.  Ať již se zabýváte sledováním materiálu v difúzních pecích nebo monitorujete výskyt defektů po sestavení modulů, naše průmyslové snímače vám poskytnou vynikající služby napříč celým spektrem automatizovaných aplikací v segmentu výroby solárních fotovoltaických prvků

Čtečky čárových kódů, čtečky číselných matic a systémy RFID identifikují jednotlivé součásti a moduly v průběhu celých procesů výroby, testování nebo třídění, čímž umožňují jejich dohledatelnost a možnost poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě jednotlivých procesů.

Inkrementální rotační snímače se užívají pro zpětnou vazbu o rychlosti a poloze během nakládání a vykládání přepravníků na dopravníkových pásech v průběhu celého výrobního procesu. 

Indukční snímače přiblížení dostupné v široké škále stylů a tvarů sledují přesnou pozici obráběcích přípravků, přepravníků a jiných strojních dílů užívaných v automatizovaných sestavovacích procesech. 

Optické, laserové, kapacitní a ultrazvukové snímače přiblížení jednoduše a spolehlivě detekují desky, články, přepravníky na dopravníkových pásech a robotická logistická zařízení.  Optické technologie nabízejí jedinečné výhody v případech, kdy se vyžaduje delší dosah snímání, přesné snímání hran nebo odstínění vlivů na pozadí.  Verze s chemicky odolným opláštěním jsou dostupné pro procesy probíhající za mokra; modely ze skelného vlákna lze použít za vysokých teplot, například v difúzních pecích. 

Spolehlivé systémy ultrazvukové detekce dvou podaných desek zabraňují poškození strojů a odstávkám výroby tím, že zjišťují, zda během procesů stohování nebyly do vakuových úchytů omylem umístěny dvě desky namísto jedné. 

Optické poziční systémy WCS, VOS120 a PCV80 nabízejí požadovanou přesnost pro určení umístění skleněných přípravků a substrátů při plnění pecí nebo zásobníků a při procesech sestavování modulů. 

Bezpečnostní světelné závory, ve spojení s naším bezpečnostním ovladačem SafeBox™ zajišťují bezpečnost personálu pracujícího u nebo v blízkosti nebezpečných procesů a logistických zařízení. 

Systémy strojních snímačů obrazu od společnosti VMT, člena skupiny Pepperl+Fuchs, pomáhají vyřešit i nejsložitější aplikace automatizace v továrnách na výrobu solárních fotovoltaických prvků, včetně snímání písma a kódů, 2D/3D měření nebo kontrolu celistvosti sestav kritických prvků.