Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Firemní dodržování předpisů

Společnost Pepperl+Fuchs je po celém světě známa jako průkopnická a inovativní společnost na poli ochrany proti výbuchu a technologie senzorů. Každý den více než 6 200 jejích zaměstnanců pracuje na řešeních automatizace a spolehlivé ochrany proti výbuchu pro váš závod. Pro náš rodinný podnik je právně a eticky správné chování, stejně jako firemní společenská odpovědnost, samozřejmostí. Naše společnost může být úspěšná pouze tehdy, pokud budeme dlouhodobě dodržovat zákonyregulace, dodržovat naše etické principy, za všech okolností jednat čestně s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli, a přijímat svou společenskou odpovědnost. Předpokladem toho je podmínka, že všichni zaměstnanci a členové rodiny Pepperl+Fuchs musí dbát na ekonomická hlediska i na odpovědnost při všem, co dělají. A samozřejmě dodržovat všechny celostátní i místní statutární předpisy. Proto také dodržujeme globální firemní standardy Pepperl+Fuchs, které jsou založeny na našich vlastních základních hodnotách a na Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů.

 

Naše principy jsou zdokumentovány v Zásadách chování, které jsme převzali od Německé asociace výrobců elektrických a elektronických zařízení (ZVEI), a z našich globálních zásad Pepperl+Fuchs, které pokrývají bezkonfliktní zajišťování dodávekochranu životního prostředí, a firemní společenskou odpovědnost. Tyto pokyny platí pro všechny pobočky společnosti Pepperl+Fuchs na celém světě.