Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Pepperl+Fuchs Purchase

Úzce a partnerskou formou spolupracujeme s vysoce výkonnými a inovativními dodavateli.

Nakupování u společnosti Pepperl+Fuchs

Dlouhodobá partnerství jako klíčem ke společnému úspěchu

Oddělení nákupu společnosti Pepperl+Fuchs je globální tým zaměřený na vývoj strategií týkajících se dodavatelů a skupin kategorií, které zajišťují inovativní produkty a ziskový růst. Naším závazkem je využívat své odborné znalosti a inteligentní řešení k dosažení dokonalosti služeb. 

Náš dlouhodobý úspěch přisuzujeme vysoké výkonnosti našich dodavatelů a partnerů. Z tohoto důvodu zůstane identifikace nejefektivnějších dodavatelů z celého světa s ohledem na celkové náklady na vlastnictví i v budoucnu jedním z hlavních úkolů strategického nákupu. Společnost Pepperl+Fuchs používá globální nákupní strategii, kterou realizují místní pobočky s cílem optimálně zásobovat výrobní jednotky prostřednictvím efektivního řízení dodavatelů. 

Základní předpoklady úspěšné spolupráce:

  • Vysoce kvalitní součásti
  • Konkurenceschopné ceny
  • Vysoká spolehlivost dodávek
  • Připravenost uzavírat logistické smlouvy a dohody o zajištění kvality
  • Připravenost na vývoj dodavatelů
  • Požadované certifikace ISO 9001 a ISO 14001
  • Celosvětové dodávky do našich závodů
  • Dobrá znalost angličtiny, psané i mluvené
  • Konkurenceschopné technické know-how
  • Dodržování předpisů: plnění právních a regulačních požadavků