ASi-5

Nová generace technologie AS-Interface

Výhody

Šířka pásma pro data

Větší šířka pásma pro data

Díky čtyřikrát větší šířce pásma pro data na jeden cyklus mohou uživatelé prostřednictvím technologie ASi-5 přistupovat až k 16 bitům na podřízené zařízení. V minulosti bylo možné připojit pouze 62 podřízených zařízení, ale technologie ASi-5 jich nyní umožňuje integrovat až 96.
Kratší doba cyklu

Kratší doba cyklu

Nyní, když se doba cyklu zkrátila z 5 ms na 1,2 ms, přenáší sběrnice ASi-5 digitální i analogové hodnoty mnohem rychleji, a posouvá tak výkon na zcela novou úroveň.
Otevřený systém

Otevřený systém

Síť se sběrnicí ASi-5 podporuje integraci dalších technologií, jako je IO-Link. Bezpečnostní zařízení lze snadno a za přijatelnou cenu propojit pomocí nově vyvinutého systému průmyslové sběrnice.
Schopnost využívat pokročilou diagnostiku

Schopnost využívat pokročilou diagnostiku

Doplňkový diagnostický kanál přispívá k větší provozuschopnosti výrobních zařízení. Společně s daty cyklických procesů lze získat i data acyklických stavů, která jsou základem pro prediktivní údržbu.

Nová generace technologie AS-Interface

AS-Interface, což je zkratka pro rozhraní akční člen – snímač, je jednoduchá technologie propojování za přijatelnou cenu pro snímače a akční členy. Napájení a přenos dat se uskutečňují přes jediný plochý kabel, který je opatřen ochranou proti přepólování. Zařízení pro technologii AS-Interface lze zásluhou prořezávací technologie snadno a s plnou flexibilitou umístit podél celého plochého kabelu.

Logo technologie AS-Interface

Vývojové společenství sedmi firem aktuálně pracuje na nové generaci technologie AS-Interface, která pozvedne výkon na novou úroveň: ASi-5. Tato generace zohlední koncept Průmysl 4.0 a umožní v budoucnu kombinovat technologii AS-Interface s technologií IO-Link.

5 důvodů k výběru technologie AS-Interface

1
2
3
4
5

Technologie AS-Interface

Dr. Thomas Sebastiany, ředitel obchodní jednotky pro systémy ze společnosti Pepperl+Fuchs a člen představenstva pro sdružení ASi

V rozhovoru s ředitelem obchodní jednotky pro systémy ze společnosti Pepperl+Fuchs a členem představenstva pro vývojové společenství ASi Dr. Thomasem Sebastianym se dozvíte další informace o vylepšení technologie AS-Interface, nových funkcích a výhodách, které nová generace přinese, a vývoji prvních zařízení pro technologii ASi-5.

Logo technologie AS-Interface

Společnost Pepperl+Fuchs byla jednou z 11 společností, které v roce 1990 stály u zrodu technologie AS-Interface, a pomáhá tak utvářet proces vývoje od samotného začátku. Oficiální web vývojového společenství poskytuje nejnovější zprávy a přehled o trendech, vývoji a aplikacích a nabízí přístup k rozsáhlé znalostní bázi pro technologii, která je známá svým plochým žlutým dvouvodičovým kabelem.

Aplikace

Veřejná doprava
Technické závady na železnici často vedou ke zpoždění nebo zrušení spojů. Zejména moderní vlaky vybavené velkým množstvím technických zařízení nabízejí mnoho potenciálních příčin závad. V budoucnu bude možné přenášet přes sběrnici ASi-5 další diagnostická data, která umožní rychleji detekovat a posuzovat problémy. Sběrnice ASi-5 například umožní, aby byly ve dveřích vlaků instalovány světelné zábrany s detekcí znečištění, takže bude možné určit, zda nějaká osoba blokuje dveře nebo zda je pouze znečištěná světelná zábrana. Dříve technologie AS-Interface neumožňovala takové stavy rozlišit, ale sběrnice ASi-5 bude podporovat rychlejší diagnostiku a zabrání zbytečným zpožděním během provozu.
Řízení motorových válců
Technologie AS-Interface se používá v dopravníkových systémech k připojení spouštěčů motorů, světelných zábran, signalizačních majáčků, bezpečnostních součástí a dalších zařízení na velké vzdálenosti. Nicméně současná sběrnice AS-Interface nabízí pouze tříbitová výstupní data pro každý spouštěč motoru v rozšířeném rozsahu adres, takže lze přenášet pouze osm různých „příkazů“, jako jsou otáčky motoru. Sběrnice ASi-5 nabídne v budoucnu 16bitová výstupní data, která umožní mnohem podrobnější klasifikaci. Umožní také, aby data parametrů, jako jsou směr otáčení a lineární náběh při spouštění nebo lineární pokles při zastavování, byla přenášena v procesních datech. Tím zajistí včasné provedení parametrizace, což nebylo dříve možné, protože byl vyžadován další kanál.
Dopravníkové systémy
Vzhledem ke snadnému připojení mnoha vstupů/výstupů na velké vzdálenosti je technologie AS-Interface využívána v dopravníkových systémech pro přepravu zavazadel na letištích. Čtečky kódů QR nebo systémy RFID obvykle poskytují informace o tom, kam je třeba dopravit příslušné zavazadlo. Sběrnice AS-Interface v současné době nedokáže tato data přenášet v důsledku jejich značného objemu, takže jsou vyžadovány samostatné systémy. Sběrnice ASi-5 je však schopná přenést až 192 bajtů vstupních a výstupních dat během pouhých 5 ms. To v budoucnu umožní integrovat do systému čtečky kódů QR nebo systémy RFID, takže pro identifikaci a řízení dopravníkového systému bude potřebný pouze jeden systém. Tím se sníží náklady a složitost.

Kontakty

Jaké výhody by přinesla nová technologie ASi-5 našemu závodu? Jak přesně jsou zařízení s technologií IO-Link integrována do sítě se sběrnicí ASi-5? Rádi zodpovíme tyto i jakékoli další vaše dotazy. Stačí, když nám zašlete zprávu nebo si sjednáte osobní schůzku s jedním z našich odborníků.