Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém profukování a tlakování Ex pxb

Systém profukování a tlakování Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pxb snižuje klasifikaci prostředí v chráněné skříni ze zóny 1/21 na bezpečné prostředí. V chráněné skříni tak lze provozovat běžná elektrická zařízení.

Poznámka: Pro všechny přetlakové skříně jsou vyžadovány tlakové žaluzie.

Náš systém profukování a tlakování Ex pxb je navržen v souladu s evropskými požadavky – směrnicí ATEX 2014/34/EU a normami EN60079-2 a EN61241-4. Evropské způsoby ochrany umožňují použít při návrhu vybavení do prostředí s nebezpečím výbuchu několik technik.


Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!