Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Tlakovací jednotka Enviro-Line představuje systém přetlakování skříní pro prostředí mimo nebezpečí výbuchu. Jednotka pracuje se stlačeným přístrojovým vzduchem nebo inertním plynem. Reguluje a sleduje konstantní přetlak v utěsněné skříni, aby zabránila hromadění např. škodlivých a korozivních plynů či prachu.

Eliminace takových plynů a prachu prodlužuje životnost drahých elektrických zařízení a přístrojů instalovaných v přetlakové skříni.

Díky vyššímu tlaku uvnitř elektrického rozvaděče dovnitř nepronikne korozivní prostředí. Systém udržuje uvnitř skříně konstantní přetlak 50Pa kvůli ochraně před plyny a prachem.


Bebco EPS® Purge+Pressurization Technology

Get to know the smartest way to ensure hazardous location protection and configure your individual purge and pressurization system!