Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Souvislé měření úrovně hladin
Souvislé měření úrovně hladin

Snímače měření hladin detekují aktuální míru naplnění. To se dělá určením vzdálenosti hladiny média vůči nastavené referenční úrovni. Souvislé měření úrovně hladin umožňuje evaluaci užívání, předcházení ztrátám a kromě toho také přesné procesní řízení (směrnice VDI/VDE 3519).