Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Příklad detekce limitních hodnot
Příklad detekce limitních hodnot

Limitní hodnota přepne signál při překročení, dosažení nebo pod úrovní stanovené hladiny média (směrnice VDI/VDE 3519), podle instalační výšky.
Příklady:

  • Ochrana před přetečením / vyschnutím
  • Řízení minima/maxima
  • Ochrana před přetečením