Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí princip

Vodivost kapalného média se může výrazně měnit. Jakmile kapalina dosáhne limitu naplnění určeného podle výšky instalace elektrody, uzavře kapalné médium střídavý obvod mezi oběma elektrodami (nebo mezi stěnou kontejneru a elektrodou). Vyšle se spínací signál, protože najednou výrazně stoupne spotřeba obvodu.

Kyseliny, zásady a roztoky obsahující vodu jsou vodivé a lze je snadno detekovat. Agresivní kapaliny lze detekovat bez problémů pomocí sond z velmi odolných materiálů. Hořlavé kapaliny, jako je benzin, olej nebo ředidla, nejsou vodivé a nelze je touto měřicí metodou zjistit.


Provozní režim

Nad hladinu vodivé kapaliny, která se sleduje, se instalují dvě elektrody. Pokud kapalina dosáhne bodu, kde jsou v kontaktu s ní obě elektrody, spojí se obvod relé prostřednictvím obou elektrod a kapaliny a aktivuje se spínací signál.

Minimální vodivost kapaliny musí být alespoň 10 µS/cm. Tyto podmínky plní v podstatě veškeré vodivé kapaliny, jako je voda, kyseliny nebo zásady, s výjimkou neředěných ředidel.

Pokud je zapotřebí několik spínacích bodů, je nutné použít více elektrod. Aby se zabránilo elektrickým efektům v kapalině, používá se pro měření výhradně střídavý proud. Ten se generuje elektrodovým relé nebo převodníkem.

Touto metodou měření lze snadno a úsporně dosáhnout detekce rozdílných hladin. Zejména u olejových a benzinových separátorů je limitní hodnota mezi vodou a nevodivou kapalinou snadno zjistitelná.