Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí princip

Plovákové spínače se používají pro prostou detekci limitních hodnot v kapalinách. Vzhledem k vyšší hustotě kapaliny plovákový spínač plave na hladině. Plovákový spínač je zajištěn kabelovou úchytkou na úrovni vhodné pro danou aplikaci. Spínací proces se spustí kolébavými pohyby snímače. Jako spínací prvky se používají iniciátory a mikrospínače.


Provozní režim

Plovákový spínač sestává z plováku s vestavěným spínacím prvkem a připojovacího kabelu. Spínací prvek se sepne, když překoná vodorovnou pozici v některém ze směrů. K dispozici jsou následující spínací prvky bez použití rtuti:
  • Iniciátory
  • Malé provozní míčky s indukční detekcí pozice
  • Mikrospínače s provozní kuličkou

K dispozici jsou rtuťové kontakty.