Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kamerové sledování dráhy (PGV)

Barevný pásek pro sledování dráhy, kódy Data Matrix pro polohování a řídicí kódy pro navigaci: Position Guided Vision (PGV) je první a dosud jediný polohovací systém typu Data Matrix, který kombinuje tyto technologie v jednom zařízení. Představuje ideální řešení pro bezobslužné dopravní systémy. Čtecí hlava PGV se skládá z kamerového systému s integrovanou osvětlovací jednotkou a zajišťuje spolehlivou navigaci prostřednictvím barevného pásku nebo nátěrové hmoty pro sledování trasy, a to i na vysoce odrazivých površích nebo v ostrých zatáčkách.

Polohovací systém PGV díky velkému čtecímu okénku a 2D záznamu obrazu také detekuje poškozený nebo znečištěný pásek. V kombinaci s kódy Data Matrix tím umožňuje realizovat optické navádění automaticky řízených vozidlech (AGV). To zahrnuje specifické operace zatáčení na trase s pomocí řídicích kódů Data Matrix, přesné uvedení vozidel AGV do požadované polohy pomocí pásku s kódem Data Matrix nebo navigaci prostřednictvím režimu štítků, ve kterém jsou štítky s kódem Data Matrix připevněny k zemi v pevné mřížce.


Bezkonkurenční bezpečnost: Bezpečná verze safePGV

Verze safePGV vůbec jako první umožňuje bezpečné absolutní polohování podle klasifikace SIL 3 / PL e pomocí jediného snímače. Tato nová bezpečnostní verze je založena na kombinaci 2D čtecí hlavy a vícebarevného pásku s kódem Data Matrix. Integrovaný firmware kontroluje věrohodnost hodnot polohy X pomocí červených a modrých diod LED a poté je předává do bezpečnostní jednotky PLC. Data lze poté zpracovávat v jednotce PLC bez dalších kontrol věrohodnosti, a to zásluhou spolehlivé technologie snímačů se sledováním vlastní činnosti. Systém pomáhá udržovat minimální vzdálenost mezi vozidly AGV a současně zajišťuje bezpečnost personálu.


Portfolio


Positioning Systems

In addition to camera-based positioning systems, Pepperl+Fuchs provides you with optical and inductive positioning systems. Learn more about these technologies and the possibilities they offer.