Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kamerové lineární polohování (PCV, PXV)

Polohovací systémy PCV, PXV a safePXV typu Data Matrix od společnosti Pepperl+Fuchs používají k přesnému polohování kódy Data Matrix. Skládají se z 2D kamerového systému, čtecí hlavy a pásku s kódem Data Matrix. Tato jedinečná kombinace zajišťuje nejvyšší přesnost a neuvěřitelně spolehlivé polohování.

Samolepicí kódový pásek je připevněn k pevné části systému nebo zařízení, například ke stěně hřídele dopravníku nebo montážní kolejnici elektrického jednokolejnicového systému (EMS). 2D čtecí hlava je namontována na „vozidle“, které se pohybuje paralelně s ní, například na kabině výtahu nebo na vozíku systému EMS. Redundance kódů a velká čtecí okénka umožňují polohovacím systémům PCV, PXV a safePXV typu Data Matrix spolehlivě detekovat polohu, i když je kódový pásek znečištěn nebo poškozen. Mohou také snadno překlenout mezery na kódovém pásku. Systémy se liší velikostí čtecího okénka a kódu Data Matrix: Modely PXV a safePXV nabízejí ještě větší montážní toleranci díky svým velkým čtecím okénkům. Polohovací systémy je možné parametrizovat pomocí řídicího kódu Data Matrix, počítače nebo řídicí jednotky, takže je lze snadno uvést do provozu a provozovat.

Mezi typické aplikace polohovacích systémů typu Data Matrix patří polohování ližin a elektrických jednokolejnicových systémů, zdvihacích a výtahových systémů, studiových technologií a jeřábů. 


Bezkonkurenční bezpečnost: Bezpečná verze safePXV

Verze safePXV vůbec jako první umožňuje bezpečné absolutní polohování podle klasifikace SIL 3 / PL e pomocí pouhého jednoho snímače. Tato nová bezpečná verze je založena na kombinaci technologie 2D kamery a vícebarevného pásku s kódem Data Matrix. Předem instalovaný firmware kontroluje věrohodnost hodnot polohy X pomocí červených a modrých diod LED a poté je předává do bezpečnostní jednotky PLC. Data lze poté zpracovávat v jednotce PLC bez dalších kontrol věrohodnosti, a to vše zásluhou spolehlivé technologie snímačů se sledováním vlastní činnosti.


Portfolio


Positioning Systems

In addition to camera-based positioning systems, Pepperl+Fuchs provides you with optical and inductive positioning systems. Learn more about these technologies and the possibilities they offer.