Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ohnivzdorné skříňky řad EJB a GUB tvoří základ pro návrh řešení ovládání a rozvádění v nebezpečných prostředích, od malých propojovacích skříněk přes ovládací stanice až po sofistikované ovládací a rozvodné panely pro složitá strojní zařízení a rozsáhlé aplikace.

Ochrana proti výbuchu typů Ex d a Ex tb umožňuje používat přístrojové vybavení, které není určeno pro nebezpečná prostředí, v prostředích s nebezpečím výbuchu prachu nebo plynů či v prostředích s agresivním nebo korozivním ovzduším.

Do těchto skříněk lze integrovat ovládací prvky s různými ovládacími funkcemi a náležitou certifikací. Uživatelé tak mohou využívat výhod obrovské škály elektrických nebo provozně automatizačních funkcí využitelných pro kritické průmyslové aplikace. Nejrůznější přístrojové skříňky řady S* se používají pro provoz malých elektronických zařízení nebo konvertorů signálu chráněných proti výbuchu.