Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Pevnozávěrová skříň řady EJB a GUB tvoří základ pro návrh řešení ovládání a rozvodu v nebezpečných prostředích – od malých svorkovnic přes ovládací stanice až po sofistikované ovládací a rozvodné panely pro složité stroje a velké aplikace.

Třídy ochrany proti výbuchu Ex d a Ex tb umožňují používat zařízení bez certifikace Ex v prostředích s nebezpečím výbuchu prachu nebo plynů a v agresivní nebo korozivní atmosféře.

Lze do nich integrovat také ovládací prvky s různými řídicími funkcemi a s řádnou certifikací. Uživatelé tak mohou využívat výhod obrovské škály elektrických nebo provozně automatizačních funkcí využitelných pro kritické průmyslové aplikace. Nejrůznější přístrojové skříňky řady S* se používají pro provoz malých elektronických zařízení nebo konvertorů signálu chráněných proti výbuchu.