Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výhodou kombinování ochrany proti výbuchu typů Ex d a Ex e je sloučení bezpečné ochrany pro zařízení bez certifikace Ex s možností rychlého uvedení do provozu a snadných úprav.

K dispozici je rozsáhlá řada robustních ohnivzdorných skříněk pro ochranu zařízení před výbuchem nebo účinky prostředí, zatímco operační prvky a svorky pro připojení signálů a napájení jsou snadno dostupné ve skříňkách s certifikací Ex e.

Každé „uzavřené“ řešení je přizpůsobené přesně tak, aby splňovalo požadavky konkrétní aplikace. Aby navrhli optimální řešení, jsou zkušení konstruktéři konstrukčních středisek firmy Pepperl+Fuchs v úzkém kontaktu se zákazníkem po celou dobu trvání projektu. Každé řešení se dodává na místo použití s plnou certifikací a dokumentací. Uvedení do provozu bude snadné a rychlé, protože není třeba otevírat skříňku Ex d na místě.

Řešení Ex de se skládá z kombinacetlakového pouzdra (pevnozávěrové Ex d) na horní straně a krytu se zvýšenou bezpečností Ex e vespodu, který obsahuje svorkovnice a ovládací prvky v přizpůsobených instalacích. Kryty jsou bezpečně připojeny pomocí speciálního kabelového kanálu. Příruba mezi oběma kryty zabraňuje usazování nečistoty a pronikání vlhkosti.

Do pevnozávěrového krytu Ex d lze instalovat součásti měřicí a řídicí technologie nebo elektrickou instalační technologii, která není zvláště navržena pro nebezpečné prostředí. Kromě izolovaných zábran od společnosti Pepperl+Fuchs mohou tyto součásti zahrnovat systémy DCS a ESD nebo další přístroje vyrobené podle zadání uživatele. Kryt odolný proti tlaku zajišťuje, že zařízeníbez certifikace Ex nebudou představovat hrozbu pro okolí. Za ideálních podmínek se pevnozávěrový kryt Ex d otevírá po počáteční instalaci co nejméně, protože při otevírání a uzavírání je nutno dodržovat zvláštní ustanovení normy IEC 60079-14. Kryt Ex e se zvýšenou bezpečností obsahuje pouze součásti s certifikací Ex. Díky tomu je přístup do nich mnohem rychlejší a snadnější než do krytů Ex d. Svorkovnice a ovládací a monitorovací prvky lze udržovat nebo nahrazovat kdykoliv v souladu s příslušnými ustanoveními.

Tímto způsobem mohou zákazníci těžit z výhod, které oba typy ochrany nabízejí: kryty Ex e se zvýšenou bezpečností umožňují snadné rozšiřování a úpravy řídicích prvků, které obsahují. Ovladače v krytech Ex d jsou připraveny k použití a dovolují rychlé uvedení do provozu s nízkými systémovými prostoji a nižšími nároky na údržbové práce.