Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výhodou kombinování ochrany proti výbuchu typů Ex d a Ex e je sloučení bezpečné ochrany pro zařízení bez certifikace Ex s možností rychlého uvedení do provozu a snadných úprav.

K dispozici je rozsáhlá řada robustních ohnivzdorných skříněk pro ochranu zařízení před výbuchem nebo účinky prostředí, zatímco operační prvky a svorky pro připojení signálů a napájení jsou snadno dostupné ve skříňkách s certifikací Ex e.

Každé „uzavřené“ řešení je přizpůsobené přesně tak, aby splňovalo požadavky konkrétní aplikace. Aby navrhli optimální řešení, jsou zkušení konstruktéři konstrukčních středisek firmy Pepperl+Fuchs v úzkém kontaktu se zákazníkem po celou dobu trvání projektu. Každé řešení se dodává na místo použití s plnou certifikací a dokumentací. Uvedení do provozu bude snadné a rychlé, protože není třeba otevírat skříňku Ex d na místě.

Řešení Ex de se skládá z kombinacetlakového pouzdra (pevnozávěrové Ex d) na horní straně a krytu se zvýšenou bezpečností Ex e vespodu, který obsahuje svorkovnice a ovládací prvky v přizpůsobených instalacích. Kryty jsou bezpečně připojeny pomocí speciálního kabelového kanálu. Příruba mezi oběma kryty zabraňuje usazování nečistoty a pronikání vlhkosti.

Do pevnozávěrového krytu Ex d lze instalovat součásti měřicí a řídicí technologie nebo elektrickou instalační technologii, která není zvláště navržena pro nebezpečné prostředí. Kromě izolovaných zábran od společnosti Pepperl+Fuchs mohou tyto součásti zahrnovat systémy DCS a ESD nebo další přístroje vyrobené podle zadání uživatele. Kryt odolný proti tlaku zajišťuje, že zařízeníbez certifikace Ex nebudou představovat hrozbu pro okolí. Za ideálních podmínek se pevnozávěrový kryt Ex d otevírá po počáteční instalaci co nejméně, protože při otevírání a uzavírání je nutno dodržovat zvláštní ustanovení normy IEC 60079-14. Kryt Ex e se zvýšenou bezpečností obsahuje pouze součásti s certifikací Ex. Díky tomu je přístup do nich mnohem rychlejší a snadnější než do krytů Ex d. Svorkovnice a ovládací a monitorovací prvky lze udržovat nebo nahrazovat kdykoliv v souladu s příslušnými ustanoveními.

Tímto způsobem mohou zákazníci těžit z výhod, které oba typy ochrany nabízejí: kryty Ex e se zvýšenou bezpečností umožňují snadné rozšiřování a úpravy řídicích prvků, které obsahují. Ovladače v krytech Ex d jsou připraveny k použití a dovolují rychlé uvedení do provozu s nízkými systémovými prostoji a nižšími nároky na údržbové práce.


Průvodce rychlým výběrem vybavení pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu

Získejte zdarma kopii ve formátu PDF průvodce rychlým výběrem vybavení pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu. Příručka nabízí ucelený přehled celého našeho portfolia.