Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Navigace a navádění

Aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu při manipulaci s materiálem, musí být automaticky naváděná vozidla (AGV) spolehlivě navigována v každé situaci. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí pro tyto výzvy správné senzory a technologie – ať už jde o volnou navigaci, navigaci podle podlahy nebo sledování pohybu.

Zatímco volná navigace je založena na detekci prostorových obrysů nebo odrazek připojených k orientačním bodům, navigace podle podlahy vychází z navádění pomocí barevných pásů, kódů nebo značek RFID na zemi. Sledování pohybu poskytuje data ze senzorů pohybu, která lze použít k odhadu změn polohy v čase. Pro všechny tyto typy navigace nabízí společnost Pepperl+Fuchs širokou škálu výkonných technologií, které zajišťují nejvyšší přesnost navigace a navádění


Solutions for Free Navigation


Solutions for Floor-Based Navigation


Solutions for Motion Tracking


Manipulace s břemeny

Od dokování po detekci břemen a od polohování až po identifikaci břemen – objevte naše řešení senzorů pro manipulaci s břemeny při použití vozidel AGV!

Vnímání prostředí

Vozidla AGV musí přesně detekovat své okolí, aby se vyloučily kolize s lidmi a předměty. Najděte správné produkty pro vnímání prostředí!